12.2. Hjelp

Kommandoen Hjelp opnar hjelp for GIMP i ein hjelplesar. Du finn nærare om korleis du vel nettlesar i Del 1.5, «Hjelpsystemet». Dersom denne er installert, bør du bruke GIMP sin innebygde hjelplesar, elles kan du bruke den nettlesaren du plar bruke til vanleg. Utsjånaden på sidene kan bli noe forskjellig i dei ulike lesarane, men innhaldet vil alltid vere det same.

[Tips] Tips

Dersom du har problem med å få hjelp til å fungera, sjå etter at du har «GIMP Users Manual» (Handboka) installert. Du finn meir om dette på [GIMP-DOCS] eller på http://www.gimp.no/

12.2.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via HjelpHjelp eller med snarvegen F1.