2.5. Opna som lag

Dialogen Opna som lag er identisk med dialogen for Opna bilete. Skilnaden er at biletet nå blir lagt inn i det aktive biletet som det øvste laget.

2.5.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette innslaget på biletmenyen via FilOpna som lag

  • eller med snarvegen Ctrl+Alt+O.