2.3. Råd og vink

Ein vanleg feil når du arbeider med Script-Fu er å tru at det er noe gale med skriptet fordi du ikkje ser noen forandringar i biletet etter å ha trykt på «OK»-knappen. Den mest sannsynlege forklaringa er at det ikkje er noe gale med skriptet.