2.3. Råd og vink

Ein vanleg feil når du arbeider med Script-Fu er å tru at det er noe gale med skriptet fordi du ikkje ser noen forandringar i biletet etter å ha trykt på “OK”-knappen. Den mest sannsynlege forklaringa er at det ikkje er noe gale med skriptet.

Tenk deg om. Har du lese informasjonen om skriptet skikkeleg? Gløymer du å gi skriptet dei opplysningane det bed om, eller du gir det feil data, vil mange av skriptet feila. Ein vanleg feil er at den skrifttypen skriptet krev, ikkje finst tilgjengeleg i datamaskinen. Så igjen, les opplysningane i dialogvindauget før du legg skulda på skriptet.