3.2. Eigenskapar

To av eigenskapane i Snarmaske kan du endre ved å høgreklikka på snarmaskeknappen.