2.4. Olika sorters Script-Fu

Det finns två sorters Script-Fu:

Fristående Script-Fu

Dessa skript kräver ingen befintlig bild. De skapar vanligen själva en bild. Tidigare fanns det flera skript som tillhandahölls med GIMP som hörde till denna kategori. Resultaten såg dock urmodiga ut jämfört med vad som förväntas i dag och de var inte väl underhållna. Som en följd av detta är de inte längre installerade i GIMP 2.10.

Om du vill fortsätta använda dessa skript så finns de fortfarande tillgängliga som separata hämtningar som du måste installera själv. Skripten och andra resurser kan hämtas här.

Bildberoende Script-Fu

Tidigare fanns det en egen Script-Fu-meny. I dag kategoriseras de flesta skript och insticksmoduler logiskt och läggs till i menyn som närmast överensstämmer med deras funktion. De flesta skript hamnar i menyn Filter, men det finns också flera i menyn Färger.

Några skript med specifika funktioner visas i andra menyer, exempelvis är skriptet Ny pensel (script-fu-paste-as-brush) integrerat i Redigera-bildmenyn (RedigeraKlistra in som…Ny pensel), vilket är mer logiskt.

[Notera] Notera

Några äldre skript som inte har uppdaterats kan fortfarande visas i en egen Script-Fu-meny på toppnivån.