Namn

Fönster — Tangentreferens för menyn Fönster

Dockningsbara dialogrutor

Ctrl + L

Lager

Skift + Ctrl + B

Penslar

Skift + Ctrl + P

Mönster

Ctrl + G

Gradienter

Ctrl + Alt + E

Error Console

[Notera] Notera

Dessa öppnar ett nytt dialogfönster om det inte redan var öppnat, annars får motsvarande dialogruta fokus.

Inom en dialogruta

Retur

Ange nytt värde

Blanksteg, Retur

Aktivera aktuell knapp eller lista

Inom en dialogruta med flera flikar

Ctrl + Alt + Page Up

Växla till föregående flik

Ctrl + Alt + Page Down

Växla till nästa flik

Inom en fildialogruta

Alt + Upp

En mapp uppåt

Alt + Ned

En mapp nedåt

Alt + Home

Hem

Esc

Stäng dialogruta

Diverse objekt

Ctrl + B

Höj verktygslådan

Tabulator

Toggle between showing and hiding Docks