4. Använda snabbmaskläge

  1. Öppna en bild eller börja på ett nytt dokument.

  2. Aktivera snabbmaskläge genom att använda knappen längst ner till vänster i bildfönstret. Om det redan finns en markering kommer masken att initieras med markeringens innehåll.

  3. Choose any drawing tool. Paint on the QuickMask with black to remove selected areas, and paint with white to add selected areas. Use gray colors to partially select areas.

    Du kan också använda markeringsverktygen och fylla dessa markeringar med fyllnadsverktyget, detta kommer inte förstöra snabbmaskmarkeringarna!

  4. Inaktivera snabbmask genom att klicka på knappen längst ner till vänster i bildfönstret: markeringen kommer visas med vandrande myror.