4. Använda snabbmaskläge

  1. Öppna en bild eller börja på ett nytt dokument.

  2. Aktivera snabbmaskläge genom att använda knappen längst ner till vänster i bildfönstret. Om det redan finns en markering kommer masken att initieras med markeringens innehåll.

  3. Välj något ritverktyg. Måla på snabbmasken med svart för att ta bort markerade områden, och måla med vitt för att lägga till markerade områden. Använd grå färger för att partiellt markera områden.

    Du kan också använda markeringsverktygen och fylla dessa markeringar med fyllnadsverktyget, detta kommer inte förstöra snabbmaskmarkeringarna!

  4. Inaktivera snabbmask genom att klicka på knappen längst ner till vänster i bildfönstret: markeringen kommer visas med vandrande myror.