4.9. Rotera en bild

Figur 3.37. Meny för Rotera en bild

Meny för ”Rotera en bild”

Bilder som tas med digitalkameror behöver ibland roteras. För att göra detta, använd BildTransformRotera 90° medurs (eller moturs). Bilderna nedan demonstrerar en 90 graders rotation moturs.

Figur 3.38. Exempel för Rotera en bild

Exempel för ”Rotera en bild”

Källbild

Exempel för ”Rotera en bild”

Bild roterad 90 grader moturs