13. Förinställningar

Om du ofta använder verktyg med vissa inställningar så är förinställningar något för dig. Du kan spara dessa inställningar och återgå till dem när du vill.

Paint tools, which are normally in Toolbox, have a preset system that have been much improved with GIMP-2.8. Color tools (except Posterize and Desaturate), which are not normally in Toolbox, have their own preset system.

Four buttons at the bottom of all tools options dialogs allow you to save, restore, delete or reset presets.

Paint tool presets are described in Avsnitt 5.1, ”Tool Presets Dialog”.