11.9. Softglow

11.9.1. Översikt

Figur 17.210. Example for the SoftGlow filter

Example for the ”SoftGlow” filter

Ursprunglig bild

Example for the ”SoftGlow” filter

Filter Softglow applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.9.2. Starting filter

You can find this file in the Image menu through: FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Alternativ

Figur 17.211. Softglow filter options

”Softglow” filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Glow radius

The glow radius parameter controls the sharpness of the effect, giving a "vaseline-on-the-lens" effect.

Brightness

The brightness parameter controls the degree of intensification applied to image highlights.

Sharpness

The sharpness parameter controls how defined or alternatively diffuse the glow effect should be.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.