5.11. Skift

5.11.1. Översikt

Figur 17.74. Example for the Shift filter

Example for the Shift filter

Ursprunglig bild

Example for the Shift filter

Filter Shift applied


It shifts all pixel rows, horizontally or vertically, in the current layer or selection, on a random distance and within determined limits.

5.11.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersDistortsShift….

5.11.3. Alternativ

Figur 17.75. Shift filter options

”Shift” filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Skift

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original..........Right: shift = 100 horizontally

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.