3.3. Mean Curvature Blur

3.3.1. Översikt

Regularize geometry at a speed proportional to the local mean curvature value: this filter uses the mean curvature algorithm to blur the image preserving edges.

Mean Curvature algorithm is describes in Wikipedia

3.3.2. Aktivera filtret

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurMean Curvature Blur…

3.3.3. Alternativ

Figur 17.12. Mean Curvature Blur filter parameters

”Mean Curvature Blur” filter parameters

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Iterations

Increasing Iterations increases blur.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.

3.3.4. Examples

Ursprunglig bild

Iterations = 4

Mean Curvature Blur can be used to denoise an image:

Figur 17.13. Mean Curvature Blur to denoise

Mean Curvature Blur to denoise

Ursprunglig bild

Mean Curvature Blur to denoise

Iterations = 9