5.2. Apply Lens

5.2.1. Översikt

Figur 17.48. The same image, before and after applying lens effect.

The same image, before and after applying lens effect.

Ursprunglig bild

The same image, before and after applying lens effect.

Filter Apply lens applied


After applying this filter, a part of the active layer is rendered as through a spherical lens.

5.2.2. Aktivera filtret

You can find this filter in the image window menu through FiltersDistortsApply Lens…

5.2.3. Alternativ

Figur 17.49. Apply Lens filter options

”Apply Lens” filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Lens refraction index

Lens will be more or less convergent (1-100).

Keep original surroundings

The lens seems to be put on the active layer.

Background color

The part of the active layer outside the lens will have the background color selected in the toolbox.

You can select the color:

  • Click on the color button to open the color selector dialog.

  • Click on the eye-drop button on the right to pick color from the image.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.