15. Webbfilter

15.1. Introduktion

Figur 17.408. Menyn för webbfilter

Menyn för webbfilter

Dessa filter används oftast på bilder som är avsedda för webbsidor. Filtret Bildkarta används för att lägga till klickbara aktiva punkter i bilden. Filtret Halvutplattning används för att simulera semi-transparens i bildformat som saknar alfakanal. Filtret Skär skapar HTML-tabeller av känsliga bilder.