3.3. Några av verktygsikonerna saknas

Verktyg med liknande funktion grupperas nu tillsammans som standard. Rör musen över en ikon för att se de andra ikonerna i dess grupp. Beroende på en inställning (se nedan) kan du se de andra ikonerna i en grupp genom att bara hovra, eller efter att ha klickat på ikonen. Den lilla triangeln i det nedre högra hörnet av verktygsikoner berättar för oss att det finns fler ikoner i denna grupp.

Inställningarna för verktygslåda har ett alternativ för att inaktivera gruppering, men även för att ändra grupperna eller skapa nya.