Ime

Izberi — Key reference for Select menu

Izbori

Krmilka + T

Toggle selections

Krmilka + A

Izberi vse

Shift + Ctrl + A

Ne izberi ničesar

Krmilka + I

Obrni izbor

Shift + Ctrl + L

Plavajoči izbor

Dvigalka + O

Select by color

Dvigalka + V

Pot v izbor

Shift + Q

Toggle Quick Mask