Ime

Izberi — Key reference for Select menu

Izbori

Ctrl + T

Toggle selections

Ctrl + A

Izberi vse

Shift + Ctrl + A

Ne izberi ničesar

Ctrl + I

Invert selection

Shift + Ctrl + L

Float selection

Shift + V

Path to selection