11. PRIHODNJE SPREMENJENE IZDAJE TEGA DOVOLJENJA

Ustanova Free Software Foundation lahko od časa do časa izdaja nove, popravljene, različice Dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU (GNU Free Documentation License). Nove različice bodo pisane v duhu trenutne različice, vendar se lahko razlikujejo v podrobnostih, ki bodo naslavljale nove primere, rešitve ali vidike. Glejte http://www.gnu.org/copyleft/.

Vsaki različici dovoljenja je dodeljena edinstvena številka različice. Če dokument določa, da zanj velja določena ali katera koli poznejša različica tega dovoljenja, imate izbiro upoštevanja pogojev in določil bodisi te različice ali katere koli kasneje izdane različice (ne osnutka), ki jo je izdala ustanova Free Software Foundation. Če dokument ne navaja različice tega dovoljenja, lahko izberete katero koli različico, ki je bila kdaj koli objavljena (ne osnutka) s strani Free Software Foundation.