Del I. Prvi koraki

Kazalo

1. Uvod
1. Dobrodošli v GIMP
1.1. Avtorji
1.2. Sistem pomoči GIMP
1.3. Features and Capabilities
2. What's new in GIMP 2.10.18?
2. Fire up GIMP
1. Poganjanje GIMP-a
1.1. Znane platforme
1.2. Jezik
1.3. Argumenti ukazne vrstice
2. Prvi zagon programa GIMP
2.1. Končno ...
3. Prvi koraki z Wilberjem
1. Osnovni koncepti
2. Glavna okna
2.1. Orodjarna
2.2. Okno slike
2.3. Pogovorna okna in sidranje
3. Razveljavljanje
3.1. Dejanja, ki jih ni mogoče povrniti
4. Common Tasks
4.1. Intention
4.2. Change the Size of an Image for the screen
4.3. Change the Size of an Image for print
4.4. Compressing Images
4.5. Crop An Image
4.6. Find Info About Your Image
4.7. Change the Mode
4.8. Flip An Image
4.9. Rotate An Image
4.10. Separating an Object From Its Background
5. How to Draw Straight Lines
5.1. Intention
5.2. Primeri
4. What to do if you are stuck
1. Uvod
2. Pogosti vzroki neodzivnosti programa GIMP
2.1. Na voljo plavajoči izbor
2.2. Izbor je skrit
2.3. You are acting outside the selection
2.4. The active drawable is not visible
2.5. Aktivni risani predmet je prosojen
2.6. Delovati želite zunaj plasti
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. Slika je v načinu indeksiranih barv.
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. Eraser and brushes no longer work
2.11. Eraser does not make area transparent
2.12. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing