12.6. Bordură difuză

12.6.1. Prezentare generală

Fig. 17.266. Exemplu pentru filtrul Bordură difuză

Exemplu pentru filtrul „Bordură difuză”

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul „Bordură difuză”

Bordură difuză aplicat


Acest filtru adaugă o bordură de decolorare pe o imagine. Bordura va fi zimțată și difuză, și se poate specifica culoarea și grosimea bordurii de decolorare. Opțional, puteți adăuga imaginii o umbră.

12.6.2. Activează filtrul

Puteți găsi acest filtru în meniul din fereastra imagine prin FiltreDecorareBordură difuză….

12.6.3. Opțiuni

Fig. 17.267. Opțiuni Bordură difuză

Opțiuni „Bordură difuză”

Culoare

Dacă apăsați pe acest buton, se va deschide dialogul Selector culoare care vă permite să alegeți culoarea bordurii.

Dimensiune bordură

Aici se poate configura grosimea bordurii difuze, în pixeli. Maximul este de 300 pixeli, indiferent de lățimea sau înălțimea imaginii.

Bordură neclară

Dacă este bift, marginea se va încețoșa. Exemplul de mai jos arată efectul estompării:

Fig. 17.268. Exemplu bordură neclară

Exemplu „bordură neclară”

Neclaritate bifată

Exemplu „bordură neclară”

Neclaritate nebifată


Fig. 17.269. Bordură neclară zoom la (1600%)

„Bordură neclară” zoom la (1600%)

Neclaritate bifată

„Bordură neclară” zoom la (1600%)

Neclaritate nebifată


Granularitate

Granularitatea bordurii este apropiată de dimensiunea de împrăștiere a blocurilor de pixeli pentru a crea efectul de bordură zimțată și difuză.

Fig. 17.270. Exemplu de granularitate (fără neclaritate)

Exemplu de granularitate (fără neclaritate)

Granularitate 1 (min)

Exemplu de granularitate (fără neclaritate)

Granularitate 4 (implicit)

Exemplu de granularitate (fără neclaritate)

Granularitate 16 (max)


Adăugare umbră

Dacă este bifată, filtrul va crea, de asemenea, o umbră la bordură.

Fig. 17.271. Exemplu Adaugă o umbră

Exemplu „Adaugă o umbră”

Adaugă o umbră bifată, ponderea umbrei 100% (pondere implicită de umbră).

Exemplu „Adaugă o umbră”

Adaugă o umbră cu ponderea umbrei de 10%.

Exemplu „Adaugă o umbră”

Adaugă umbră nebifată (implicit)


Greutate umbră

Dacă opțiunea Adăugă o umbră este bifată, este posibil să stabiliți ponderea umbrei aici. Implicit este la 100% (complet opacă).

Lucrează pe o copie

Dacă este bifată, filtrul creează o fereastră nouă care conține o copie a imaginii cu filtrul aplicat. Imaginea originală rămâne neschimbată.

Aplatizează imaginea

Dacă nu este bifată, filtrul păstrează straturile suplimentare utilizate pentru a crea bordura și umbra (dacă este solicitată). Implicit este de a fuziona în jos toate straturile.