13.9. Bucățele de hârtie

13.9.1. Prezentare generală

Fig. 17.310. Exemplu pentru filtrul Bucățele de hârtie.

Exemplu pentru filtrul „Bucățele de hârtie”.

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul „Bucățele de hârtie”.

Filtrul Bucățele de hârtie aplicat


Acest filtru taie imaginea (stratul activ sau selecția) în mai multe piese, cu formă pătrată, și apoi acestea sunt aranjate prin deplasare astfel încât, mai mult sau mai puțin, se suprapun sau se deplasează în afară. Pot ieși puțin din conturul imaginii.

13.9.2. Activează filtrul

Puteți găsi acest filtru prin FiltreHartăBucăți de hârtie….

13.9.3. Opțiuni

Fig. 17.311. Opțiuni ale filtrului Bucăți de hârtie

Opțiuni ale filtrului „Bucăți de hârtie”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Tile Width, Tile Height

Filter starts cutting image before it displaces pieces; so, piece size and number of pieces in horizontal (Width) and vertical (Height) directions must be convenient to image size.

When these options are linked, tiles are square.

Move rate

Acesta este procentul maxim de deplasare din dimensiunile laterale a pătratelor.

Reia de la început

La mutarea pieselor, unele pot ieși în afara conturului imaginii. Dacă această opțiune este bifată, ceea ce iese pe o parte revine din partea opusă.

Tip fracțional

Din cauza tăierii imaginilor, pixelii originali pot persista. Există trei moduri de tratare a acestora:

Forțare

Restul pixelilor vor fi tăiați, de asemenea.

Ignorare

Opțiunea Tip de fundal nu este luată în considerare și restul de pixeli sunt păstrați.

Fundal

Pixelii rămași vor fi înlocuiți cu tipul de fundal definit în secțiunea următoare.

Centrare

Dacă această opțiune este bifată, dalele vor fi mai degrabă adunate împreună în centrul imaginii.

Tip fundal

Puteți selecta tipul de fundal care va fi utilizat, în cazul în care butonul radio Fundal este bifat, dintre șase opțiuni:

Imagine inversată

Culorile de fundal vor fi inversate (255-valoare pe fiecare canal de culoare).

Transparent

Fundalul va fi transparent.

Imagine

Culorile de fundal vor fi neschimbate. Imaginea originală este fundalul.

Color

Remaining pixels will be replaced by the color you can select. Default is the Foreground color of toolbox. You can choose another color using the color button or the color picker.

Random seed

Tile displacement can be done at random.