11.5. Glass Tile

11.5.1. Overview

Fig. 17.200. The same image, before and after applying glass tile effect.

The same image, before and after applying glass tile effect.

Original image

The same image, before and after applying glass tile effect.

Filter Glass Tile applied


After applying this filter, the active layer or selection is rendered as through a glass brick wall.

11.5.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersArtisticGlass Tile…

11.5.3. Options

Fig. 17.201. Glass Tile filter options

„Glass Tile” filter options

Presets, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Tile width, Tile height

Sets tile width and length (10-50 pixels).

By default, width and height are linked, indicated by the chain symbol next to the input boxes. If you want to set width and height separately, click on that chain symbol to unlink them.

Clipping

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.