3.9. Neclaritate în mișcare zoom

3.9.1. Prezentare generală

Fig. 17.26. Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Original

Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Neclaritate aplicată


Numele acestui filtru ar trebui să fie Radial. Creează o neclaritate în toate direcțiile din jurul unui centru. Centrul implicit este centrul stratului sau selecției. Puteți stabili centrul undeva în stratul tematic și acest centru este aplicat stratului sau unei selecții dacă există.

3.9.2. Opțiuni

Fig. 17.27. Opțiuni filtru Neclaritate în mișcare zoom

Opțiuni filtru „Neclaritate în mișcare zoom”

Presetări, Previzualizare, Vizualizare divizată

Aceste opțiuni sunt comune filtrelor bazate pe GEGL. ConsultațiSecțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Centru X, Centru Y

Aici, puteți stabili centrul de zoom. Glisoarele și butoanele de spin controlează poziția centrului de zoom pe axa orizontală și verticală. Puteți, de asemenea, apăsa clic pe butonul dreptunghi din dreapta și apoi apăsa clic pe imagine pentru a alege coordonatele.

Factor de neclaritate

Increasing factor will result in more blurring in all directions of zoom.

Tăiere

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.

Controale pe canvas

Această opțiune (implicită) vă permite să modificați configurările neclarității direct pe canvas, pentru o modificare vizuală mai simplă a configurărilor de neclaritate. Afișează o linie cu un mâner la ambele capete pentru a varia centrul și factorul de neclaritate.

Apăsați tasta Alt pentru a varia doar centrul.

Apăsați tasta Ctrl pentru a varia doar factorul de neclaritate.