3.3. Neclaritate gaussiană

3.3.1. Prezentare generală

Fig. 17.11. Exemplu pentru filtrul Neclaritate gaussiană

Exemplu pentru filtrul „Neclaritate gaussiană”

Original

Exemplu pentru filtrul „Neclaritate gaussiană”

Neclaritate aplicată


Modulul Neclaritate gaussiană acționează pe fiecare pixel din stratul activ sau selecție, stabilind valoarea sa la media tuturor valorilor pixelilor prezenți într-o rază definită în dialog. O valoare mai mare va produce o cantitate mai mare de neclaritate. Neclaritatea poate fi stabilită să acționeze într-o direcție mai mult decât în alta, apăsând clic pe butonul de lanț, astfel încât acesta este rupt, și modificând raza. GIMP suportă două implementări de Neclaritate gaussiană: FIR și RLE. Ambele produc aceleași rezultate, dar fiecare dintre ele poate fi mai rapidă, în unele cazuri.

3.3.2. Activarea filtrului

Puteți găsi acest filtru în meniul imagine sub FiltreNeclaritateNeclaritate gaussiană...

3.3.3. Opțiuni

Fig. 17.12. Configurările parametrilor filtrului Gaussian

Configurările parametrilor filtrului „Gaussian”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Dimensiune X, Dimensiune Y

Aici puteți stabili intensitatea neclarității. Prin modificarea raportului de neclaritate orizontală pe verticală, puteți da efectul de mișcare neclară.

Filtru

Auto: Încearcă selectarea filtrului potrivit în mod automat.

FIR: este acronim pentru Finite Impulse Response. Pentru imagini fotografice sau scanate.

RLE: este acronim pentru run-length encoding. Neclaritatea gaussiană RLE este cel mai bine utilizată pe imagini generate de computer sau pe cele cu zone mari de intensitate constantă.

Politica Abyss

Politica Abyss (administrarea bordurilor) este descrisă în Abyss policy.

Clip la nivelul de intrare

În cazul în care măsura de ieșire este tăiată în măsura de intrare: această opțiune elimină pixelii nedoriți creați pe borduri prin estompare.

Fig. 17.13. Exemplu

Exemplu

Colțul din dreapta sus al imaginii, zoom x800

Exemplu

Clip în măsura de intrare nebifată

Exemplu

Clip în măsura de intrare bifată


Filtrul neclaritate gaussiană nu păstrează marginile imaginii.

Stânga: origine

Mijloc: median

Dreapta: Gaussiană