8.2. Diferențe gaussiene

8.2.1. Prezentare generală

Fig. 17.164. Exemplu de aplicare a filtrului Diferențe gaussiene

Exemplu de aplicare a filtrului „Diferențe gaussiene”

Imagine originală

Exemplu de aplicare a filtrului „Diferențe gaussiene”

Filtru Diferențe gaussiene aplicat cu raza 1 = 1.000 și raza 2 = 0.100.


Acest filtru face detectare a marginilor folosind așa-numitul algoritm Diferența gaussiană, care funcționează prin efectuarea de două neclarități gaussiene cu raze de estompare diferite fiecare, și scăzând-le pentru a obține rezultatul așteptat. Acest algoritm este foarte utilizat pe scară largă în vederea artificială (poate și în cea biologică, de asemenea!), și este destul de rapid, deoarece există metode foarte eficiente pentru a face neclaritatea gaussiană. Cei mai importanți parametri sunt razele de neclaritate ale celor două neclarități gaussiene. Este, probabil, mai ușor să le setați folosind previzualizare, dar poate fi util să se știe că creșterea razei mai mici tinde să conducă la apariția de margini mai groase, iar scăderea razei mai mare tinde să crească pragul pentru ca ceva să fie recunoscut ca o margine. În majoritatea cazurilor, veți obține rezultate mai frumoase dacă raza 2 este mai mică decât raza 1, dar nimic nu vă împiedică să le inversați, iar în situațiile în care aveți o cifră luminoasă pe fundalul întunecat, inversarea acestora poate îmbunătăți de fapt rezultatul.

8.2.2. Activarea filtrului

Puteţi găsi acest filtru prin FiltreDetectare de margineDiferențe gaussiene....

8.2.3. Opțiuni

Fig. 17.165. Opțiuni filtru diferență gaussiană

Opțiuni filtru diferență gaussiană

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Raza 1, Raza 2

Raza 1 și Raza 2 sunt razele de neclaritate pentru cele două neclarități gaussiene. Dacă doriți să se producă ceva care arata ca o schiță, în cele mai multe cazuri configurarea Raza  2 mai mică decât Raza   1 va da rezultate mai bune.