11. REVIZIILE VIITOARE ALE ACESTEI LICENŢE

Fundația pentru Programe Libere poate publica periodic noi versiuni revizuite de Licenței de documentație liberă GNU. Aceste versiuni noi vor fi similare în spiritul versiunii prezente, dar pot diferi în detaliu pentru a aborda probleme sau preocupări noi. Consultați http://www.gnu.org/copyleft/.

Fiecare versiune de licență nouă primește un număr de versiune distinct. Dacă documentul face specificarea unui număr particular de versiune al acestei licențe sau i se aplică sau oricare versiune ulterioară, atunci aveți opțiunea de a urma termenii și condițiile versiunii specificate sau a oricărei versiuni ulterioare care a fost publicată (nu ciornă) de Fundația pentru Programe Libere. Dacă documentul nu specifică un număr de versiune pentru această licență atunci se poate alege oricare versiune a fost publicată vreodată (dar nu ciornă) de Fundația pentru Programe Libere.