16.2. Bland

16.2.1. Oversyn

Figur 17.421. Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

Eksempel for filteret «Bland»: originalbiletet

4 av 5 rammer. Det kvite bakgrunnslaget er fjerne.


Figur 17.422. Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «bland»: Etter bruk av filteret

Dei første 8 av 16 rammer


16.2.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterAnimasjonBland….

16.2.3. Innstillingar

Figur 17.423. Innstillingane for filteret «bland»

Innstillingane for filteret «bland»

Mellomrammer

TODO

Maks sløringsradius

TODO

Løkka

TODO