2.16. Send som e-post

Du har tilgang til denne oppføringa i biletmenyen via FilSend som e-post

Denne kommandoen opnar eit lite dialogvindauge med namnet på biletet som skal sendast (du kan endre det). Trykk på knappen Send for å opna e-postlesaren med biletet som vedlegg.