2.12. Eksporter… og Overskriv…

Denne kommandoen vert kalla «Eksporter» når fila opphavleg er ei XCF-fil. I dette tilfellet gjer det det same som Eksporter som….

For importerte bilete vert oppføringa endra til «Overskriv namn.utviding». Du kan såleis eksportera det importerte biletet direkte i det originale filformatet utan å gå vegen om eksportdialogvindauget.