2. Configuration Folders

When first run, GIMP performs a series of steps to configure options and directories. The configuration process creates a a user-writable configuration directory named GIMP, with a per-version subdirectory, i.e. GIMP/2.10. All of the configuration information is stored in this directory. If you remove or rename the directory, GIMP repeats the initial configuration process, creating a new GIMP/2.10 directory. Use this capability to explore different configuration options without deleting your existing installation, or to recover if your configuration files are damaged.

The configuration folder will be stored in:

2.1. Tips and Tricks

Berre eit par tips før du går i gang. Det første: GIMP har ein del innebygde tips som du kan få fram frå menyen HjelpDagens tips. Desse tipsa fortel ting om GIMP som det ikkje alltid er så lett å finne ut av berre på eige hand ved prøving og feiling, så dei er vel verd tida du bruker på dei. Det andre: Dersom du prøver å gjere eitt eller anna og det ser ut til at GIMP ikkje vil meir, eller oppfører seg på ein uventa måte, kan det verre eit forsøk å lese kapitletAvstressing før du gir heilt opp. Happy Gimping!