3.5. Kleurverloop

Dit gereedschap vult het geselecteerde gebied standaard met een verloop van de voorgrond naar de achtergrondkleur, maar er zijn veel opties. Als u een verloop wilt maken, sleept u de cursor in de richting waarin u het verloop wilt laten gaan en laat u de muisknop los wanneer u denkt dat u de juiste positie en grootte van uw verloop hebt. De zachtheid van het verloop hangt af van hoe ver u de cursor sleept. Hoe korter de trekafstand, hoe scherper deze zal zijn.

In eerdere GIMP-versies moest u de verloopeditor gebruiken om het verloop te wijzigen. Met GIMP-2.10 bestaat deze verloopeditor nog steeds, maar u kunt deze nu gemakkelijker rechtstreeks op canvas bewerken.

Als u buiten de selectie klikt of sleept, wordt slechts een deel van het verloop in de selectie weergegeven.

Er zijn verbazingwekkend veel dingen die u met dit gereedschap kunt doen, en de mogelijkheden lijken in het begin misschien een beetje overweldigend. De twee belangrijkste opties die u hebt zijn het verloop en de vorm. Als u op de knop Verloop in de gereedschapsopties klikt, wordt als eerste optie het te gebruiken kleurverloop weergegeven, zodat u kunt kiezen uit een verscheidenheid aan verlopen die bij GIMP worden geleverd. U kunt ook aangepaste verlopen maken en opslaan. Meer informatie over verlopen is te vinden in Paragraaf 10, “Kleurverlopen” en Paragraaf 3.5, “Het dialoogvenster Kleurverlopen”.

Voor de Vorm zijn er 11 opties: lineair, bilineair, radiaal, vierkant, conisch (kegelvormig) symmetrisch of asymmetrisch, naar vorm hoekig, rond of putjes, spiraal met de klok mee of tegen de klok in; deze worden hieronder in detail beschreven. De naar vorm opties zijn het meest interessant: ze zorgen ervoor dat het verloop de vorm van de selectiegrens volgt, ongeacht hoe kronkelig deze is. In tegenstelling tot de andere vormen worden gevormde verlopen niet beïnvloed door de lengte of richting van de lijn die u tekent: voor hen en elk ander type verloop moet u binnen de selectie klikken en de muis verplaatsen, maar een verloop naar vorm ziet er hetzelfde uit, ongeacht waar u klikt of hoe u beweegt.

[Tip] Tip

Bekijk de opties zoals Verschil in het menu Modus, waarmee u met dezelfde actie fantastische wervelende patronen en veranderingen kan bewerkstelligen elke keer dat u de muis sleept.

3.5.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • Vanuit de menubalk voor de afbeelding GereedschapTekenenKleurverloop.

  • Door te klikken op het pictogram: in de gereedschapskist.

  • Door het gebruik van de sneltoets G.

3.5.2. Opties

Afbeelding 14.67. De opties van het gereedschap Kleurverloop

De opties van het gereedschap Kleurverloop

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus; Dekking
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.
Kleurverloop

In de keuzelijst kunnen allerlei verlooppatronen worden geselecteerd. Het gereedschap veroorzaakt een kleurvlak dat verloopt van de voorgrond- naar de achtergrondkleur of dat andere kleuren introduceert, in de richting die de gebruiker bepaalt door een lijn in de afbeelding te tekenen. Door op de knop Omgekeerd (naast de verloopkeuze) te klikken wordt de verlooprichting omgekeerd met als gevolg bijvoorbeeld het verwisselen van de voorgrond- en achtergrondkleuren.

Rechts daarnaast staat de knop om het dialoogvenster Verloopeditor te openen.

Blend Color Space
  • Perceptual RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is sRGB. This is the default.

  • Linear RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is linearized sRGB (defined by the sRGB primaries and a linear tone reproduction curve). This results in gradients that resemble the physical behavior of light. This option should be used if the color, as measured with a colorimeter, should change linearly with the distance from the color stops within the gradient.

  • CIE Lab: When this option is chosen, the Blend Color Space is CIE L*a*b*. This perceptionally uniform color space is used to model human perception of color blending.

Vorm

De GIMP biedt 11 vormen om te selecteren in de uitklaplijst. Details over elk van de vormen hieronder.

Afbeelding 14.68. Voorbeelden van verloop vormen

Voorbeelden van verloop vormen

Lineair

Voorbeelden van verloop vormen

Bilineair

Voorbeelden van verloop vormen

Radiaal


Lineair

Dit verloop begint met de voorgrondkleur op het beginpunt van de getekende lijn en gaat lineair over naar de achtergrondkleur op het eindpunt.

Bilineair

Deze vorm gaat in beide richtingen verder vanaf het beginpunt, over een afstand die wordt bepaald door de lengte van de getrokken lijn. Het is bijvoorbeeld handig om een indruk van een cilinder te geven.

Radiaal

Dit verloop geeft een cirkel, met voorgrondkleur in het midden en achtergrondkleur buiten de cirkel. Dat kan het uiterlijk geven van een bol zonder gerichte verlichting.

Vierkant; Vorm

Afbeelding 14.69. Vierkante verloopvoorbeelden

Vierkante verloopvoorbeelden

Vierkant

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (hoekig)

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (rond)

Vierkante verloopvoorbeelden

Naar vorm (putjes)


Deze vier vormen zijn varianten op het vierkant: Vierkant, Naar vorm (hoekig), Naar vorm (bolvormig)en Naar vorm (putjes). De eerste plaatst de voorgrondkleur in het midden van een vierkant, waarvan het midden zich aan het begin van de getekende lijn bevindt en waarvan de halve diagonaal de lengte van de getekende lijn is. De andere 3 gaan uit van de selectie in plaats van een vierkant. De vier opties bieden een variatie in de manier waarop het verloop wordt berekend; experimenteren is het beste middel om de verschillen te zien.

Conisch (symm); Conisch (asymm)

Afbeelding 14.70. Conisch verloop voorbeelden

Conisch verloop voorbeelden

Conisch (symm)

Conisch verloop voorbeelden

Conisch (asymm)


De symmetrische conische vorm geeft het gevoel naar beneden te kijken naar de punt van een kegel, die lijkt te worden verlicht met de achtergrondkleur vanuit een richting die wordt bepaald door de richting van de getekende lijn.

Asymmetrisch conisch (kegelvormig) is vergelijkbaar symmetrisch, behalve dat de "kegel" een rand lijkt te hebben waar de lijn wordt getekend.

Spiraal (twee richtingen)

Afbeelding 14.71. Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal (met de klok mee)

Spiraal verloop voorbeelden

Spiraal (tegen de klok in)


De spiraalvorm zorgt voor spiralen waarvan de herhalingsbreedte wordt bepaald door de lengte van de getekende lijn.

Herhaal
  • geen is de standaard waarde.

  • Zaagtandgolf: het Zaagtandgolf patroon betekent dat het patroon begint met de voorgrond, verloopt naar de achtergrond en aan het eind opnieuw begint met de voorgrond.

  • Driehoekgolf:begint met de voorgrond, verloopt naar de achtergrond en vervolgens terug naar de voorgrond. Enz.

  • Afkappen: alle gebieden voor en na eindpunten worden afgekapt.

Rasteren

Rasteren (eng: Dithering) wordt volledig uitgelegd in de Woordenlijst

Adaptieve overbemonstering

Dit is een meer geavanceerd middel om het "gekartelde" effect van een scherpe kleurovergang langs een schuine of gebogen lijn glad te strijken. Kijk zelf wat u waar gebruikt.

Verschuiven

Met Verschuiven kan het begin van het verloop worden uitgesteld. De waarde bepaalt hoe ver van het aangeklikte beginpunt het eigenlijke verloop begint. Bij de vierkante vormen werkt dit niet.

Afbeelding 14.72. Kleurruimte mengen: voorbeeld van verloop

“Kleurruimte mengen”: voorbeeld van verloop

Boven, Offset = 0 ; Onder, Offset = 50%


Instantmodus
[Waarschuwing] Waarschuwing

De optie moet worden geactiveerd (ook met Shift) voordat u begint met het tekenen van verloop.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, werkt het verloopgereedschap zoals in GIMP-2.8: zodra u de muisknop loslaat verdwijnt de verlooplijn en wordt het verloop ingetekend. U kunt kleurstops niet bewerken voordat u de verloopvulling toepast.

Wijzig actief kleurverloop

Wanneer deze optie is ingeschakeld, werkt het verloopgereedschap zoals in GIMP-2.8: Er wordt niet automatisch een aangepast verloop gemaakt. De optie kan worden geactiveerd voordat u begint met het tekenen van het verloop of als het actieve verloop niet aangepast is. Hiermee kunt u bepaalde verlopen rechtstreeks wijzigen in plaats van er kopieën van te maken.

3.5.3. Bewerken van een kleurverloop

Belangrijke wijziging in GIMP-2.10 bij het bewerken van een verloop:

Bewerken op het canvas

Alle functies van het oude dialoogvenster Verloopeditor zijn nu rechtstreeks beschikbaar op canvas. U kunt kleurstops maken en verwijderen, selecteren en verschuiven, kleuren toewijzen aan kleurstops, overvloeiing en kleuring wijzigen voor segmenten tussen kleurstops, kleurstops maken vanaf middelpunten.

Selecteer een verloop in de lijst van verlopen. Klik en sleep hem op canvas. Er wordt een lijn getekend en het verloop wordt weergegeven. U kunt dit verloop bewerken door de muisaanwijzer op deze regel te verplaatsen. Zodra u het verloop probeert te bewerken, maakt GIMP-2.10 een aangepast verloop, een kopie van het geselecteerde verloop. Het wordt het actieve verloop en blijft behouden in alle sessies. Hier gebruiken we het abstract3-verloop.

Het verloop Abstract3 met eindpunten

Aan beide uiteinden van de regel ziet u een beginpunt en een eindpunt. Klik en sleep een van beide punten (de muisaanwijzer krijgt een bewegend kruis) om het te verplaatsen waar u maar wilt op uw scherm. Er verschijnt een klein venster met gegevens over het geselecteerde eindpunt: de positie van de muis (coördinaten vanaf de linkerbovenhoek van de afbeelding of selectie), de beginkleur (links) en de eindkleur (rechts) van het verloop.

Eindpunt verplaatst

[Opmerking] Opmerking

Als u alleen eindpunten verplaatst, wordt er geen aangepast verloop gemaakt.

Op de lijn ziet u verschillende kleine vierkantjes. Dit zijn Stops die het verloop in segmenten verdelen. U kunt segmenten afzonderlijk bewerken. Klik en sleep stops om ze te verplaatsen (het actieve eindpunt heeft een gele kleur). Zodra u een stop verplaatst, wordt het aangepaste verloop gemaakt. In het kleine gegevensvenster ziet u een knop waarmee u de actieve stop kunt verwijderen.

Stoppunt verplaatst en gegevensvenster

Als u de muisaanwijzer op de lijn verplaatst, verschijnt er een middelpunt. Vervolgens heeft het kleine gegevensvenster twee knoppen: om een nieuwe stop op het middelpunt te maken en om het middelpunt te centreren.

Bij de stops en middelpunten verwijst Positie naar de verlooplijn: 0 is beginpunt, 100 is eindpunt.

Overvloeien: u kunt de overvloeimodus tussen twee stops wijzigen met behulp van de uitklapkeuzelijst. Stap optie verscheen met GIMP-2.10.8: het creëert een overgang met harde rand tussen de twee aangrenzende kleurstops in het midden.

Afbeelding 14.73. Voorbeeld van optie Stap

Voorbeeld van optie “Stap”

Origineel verloop

Voorbeeld van optie “Stap”

Stap toegepast bij Midpoint2


Changing color: in stop and end data windows, you have color buttons with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color button to open a color selector.

Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl wordt gebruikt om rechte lijnen te maken die beperkt zijn tot absolute hoeken van 15 graden.

Alt of Ctrl+Alt om de hele lijn te verplaatsen.

Editor Kleurverlopen

De Editor Kleurverlopen bestaat nog steeds: Paragraaf 3.5.3, “Editor kleurverlopen”.