3.3. Mean Curvature Blur

3.3.1. Overview

Regularize geometry at a speed proportional to the local mean curvature value: this filter uses the mean curvature algorithm to blur the image preserving edges.

The Mean Curvature algorithm is described on Wikipedia.

3.3.2. Activate the filter

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurMean Curvature Blur…

3.3.3. Options

Afbeelding 17.12. Mean Curvature Blur filter parameters

“Mean Curvature Blur” filter parameters

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Paragraaf 2, “Algemene Eigenschappen”.

Iterations

Increasing Iterations increases blur.

Clipping

Het resultaat van dit filter kan groter zijn dan de oorspronkelijke afbeelding. Met de standaardoptie Adjust wordt de grootte van de laag automatisch aangepast wanneer het filter wordt toegepast. Met de optie Clip wordt het resultaat bijgesneden tot de laaggrens.

3.3.4. Examples

Original image

Iterations = 4

Mean Curvature Blur can be used to denoise an image:

Afbeelding 17.13. Mean Curvature Blur to denoise

Mean Curvature Blur to denoise

Original image

Mean Curvature Blur to denoise

Iterations = 9