8.7. Image Gradient

8.7.1. Overview

Afbeelding 17.172. Applying example for the Image Gradient filter

Applying example for the Image Gradient filter

Original image

Applying example for the Image Gradient filter

Filter Image Gradient applied with default options.


Filter Image Gradient applied with Direction option.

This filter detects edges in one or two gradient directions.

8.7.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectImage Gradient….

8.7.3. Options

Afbeelding 17.173. Image Gradient filter options

Image Gradient filter options

Presets, Preview, Split view
[Opmerking] Opmerking

Deze opties staan beschreven in Paragraaf 2, “Algemene Eigenschappen”.

Output mode

Magnitude is default: it combines both directions. Direction: only one direction is used. Both is like Magnitude.

Afbeelding 17.174. Output mode examples

Output mode examples

Original image, with abrupt luminosity change

Output mode examples

Option Magnitude is selected

Output mode examples

Option Direction is selected. In result, black is no edge detected, white is edge detected.


Clipping

Het resultaat van dit filter kan groter zijn dan de oorspronkelijke afbeelding. Met de standaardoptie Adjust wordt de grootte van de laag automatisch aangepast wanneer het filter wordt toegepast. Met de optie Clip wordt het resultaat bijgesneden tot de laaggrens.