5.2. Apply Lens

5.2.1. Overview

Afbeelding 17.54. The same image, before and after applying lens effect.

The same image, before and after applying lens effect.

Original image

The same image, before and after applying lens effect.

Filter Apply lens applied


After applying this filter, a part of the active layer is rendered as through a spherical lens.

5.2.2. Activate the filter

You can find this filter in the image window menu through FiltersDistortsApply Lens…

5.2.3. Options

Afbeelding 17.55. Apply Lens filter options

“Apply Lens” filter options

Presets, Preview, Split view
[Opmerking] Opmerking

Deze opties staan beschreven in Paragraaf 2, “Algemene Eigenschappen”.

Lens refraction index

Lens will be more or less convergent (1-100).

Keep original surroundings

The lens seems to be put on the active layer.

Background color

The part of the active layer outside the lens will have the background color selected in the toolbox.

You can select the color:

  • Click on the color button to open the color selector dialog.

  • Click on the eye-drop button on the right to pick color from the image.

Clipping

Het resultaat van dit filter kan groter zijn dan de oorspronkelijke afbeelding. Met de standaardoptie Adjust wordt de grootte van de laag automatisch aangepast wanneer het filter wordt toegepast. Met de optie Clip wordt het resultaat bijgesneden tot de laaggrens.