5. Sneltoetsen voor Menuopties instellen

Veel Menuopties zijn al standaard op te roepen met een bepaalde toets. Je kan je eigen sneltoetsen toevoegen voor opties die je vaker gebruikt, of de te gebruiken toetsen aanpassen (b.v. omdat ze op Engels georiënteerd zijn). Er zijn twee mogelijkheden voor.

Procedure 12.1. Met Dynamische sneltoetsen

  1. Deze mogelijkheid moet je mogelijk eerst activeren middels een vinkje voor Dynamische sneltoetsen gebruiken in het Interface gedeelte van het venster Voorkeuren. Deze optie staat vaak standaard uit zodat je niet per ongeluk de sneltoetsen zou veranderen.

  2. Als je dat doet, zet dan ook meteen het volgende vinkje voor Sneltoetsen opslaan bij afsluiten zodat de toetsen die je vastlegt ook worden bewaard.

  3. Om een sneltoets dynamisch in te stellen beweeg je de muis naar de gewenste optie in het menu, zodat deze oplicht. Houd de muis dan op zijn plek, en type een combinatie van drie toetsen. Je zult de waarde zien verschijnen rechts naast de opdracht.

  4. Het beste is om een toetsencombinatie met Ctrl+Alt+Toets te gebruiken voor je sneltoets.

Afbeelding 12.36. Sneltoetsen instellen

Sneltoetsen instellen

Procedure 12.2. Het venster Sneltoetsen configureren

  1. Dit venster open je met de knop Sneltoetsen configureren in het Interface gedeelte van het venster Voorkeuren.

  2. Zoals je hier ziet kun je hier een van alle opdrachten uit de menu's selecteren in de kolom Opdracht. En vervolgens typ je de toets of toetscombinatie zoals gewenst. Met de toets Backspace kun je een ingestelde sneltoets verwijderen.

  3. Kies je een toets(combinatie) die al in gebruik is dan krijg je de vraag voorgeschoteld wat je dan wilt.

[Opmerking] Opmerking

De aangepaste sneltoetsen worden bewaard in een van Gimp's verborgen mappen (/home/[username]/.config/GIMP/2.10/menurc) in Linux. In Windows zijn de lokale en globale locaties respectievelijk:

  • C:\Documents and Settings\[Username]\AppData\Roaming\GIMP\2.10\menurc

  • C:\Program Files\GIMP 2\etc\gimp\2.0\menurc

Deze locatie kan anders zijn als GIMP is geïnstalleerd met Git Bash of Cygwin. In dat geval zijn ze waarschijnlijk te vinden in C:\Program Files\Git\.gimp-[version]\menurc.

menu.rc is een eenvoudig tekstbestand dat je kan kopiëren van de ene computer naar de andere.