2.2. Hulplijnen

Afbeelding 12.37. De afbeelding met vier hulplijnen

De afbeelding met vier hulplijnen

Naast het raster is er nog een tweede mogelijkheid in GIMP om een meer flexibel type ondersteuning te krijgen bij het positioneren: Hulplijnen. Dat zijn horizontale en/of verticale lijnen die je tijdelijk toont over je afbeelding waarop je werkt.

Deze horizontale of verticale lijnen kun je maken door de cursor op een van de linialen te bewegen, en met de muisknop ingedrukt het afbeeldingsgebied in te bewegen. De hulplijn volgt dan de cursor tot je de knop loslaat. De hulplijn wordt weergegeven als een blauw/zwarte streeplijn.

Je kan hulplijnen ook toevoegen met de optie Hulplijnen in het menu Afbeelding. Daarmee kun je exact aangeven waar hij moet komen. Ook heb je daar de opties Nieuwe Hulplijn (op percentage) en Nieuwe Hulplijnen vanaf selectie.

Je kunt zoveel hulplijnen maken als je wilt en je kunt ze overal neerzetten. Als je een gemaakte hulplijn verplaatsen wilt, kun je dat doen door het verplaats-gereedschap te activeren in het gereedschapsvenster (of door de M-toets in te drukken); Kies dan de modus Laag verplaatsen en niet Selectie of Pad. Als de cursor dan op de hulplijn van vorm verandert kun je de hulplijn(en) verplaatsen met ingedrukte muisknop. Om de lijn te verwijderen sleep je hem buiten de afbeelding. Met de Shift toets ingedrukt kun je alles behalve de hulplijn verplaatsen, maar zal de hulplijn helpen bij het uitlijnen.

Als de modus van het gereedschap Verplaatsen niet Laag is maar Selectie of Pad dan kun je nog wel hulplijnen maken maar ze niet verplaatsen.

Op dezelfde manier als bij het raster kun je de cursor naar de hulplijnen laten trekken door de menukeuze BeeldKleef aan hulplijnen aan te vinken in de menubalk van het afbeeldingsvenster. Als je zoveel hulplijnen hebt dat sommige dingen wat onduidelijk worden kun je ze verbergen door BeeldHulplijnen tonen uit te vinken in dezelfde menubalk (Of je gebruikt de Shift+Ctrl+T toetsencombinatie) Zet ze wel meteen weer aan: Ook de hulplijnen blijven magnetisch, ook al staan ze uit, en zou je een nieuwe hulplijn maken dan zal die na het plaatsen meteen uit beeld verdwijnen.

Als je het gemakkelijker vindt, kun je het standaardgedrag van de hulplijnen aanpassen in het tabblad Weergave van het Afbeeldingsvenster menu in het Voorkeurenvenster. Het uitzetten van de optieHulplijnen tonen is om de voorgenoemde reden waarschijnlijk niet zo handig.

Heb je geen hulplijnen meer nodig dan kun je ze verwijderen met AfbeeldingHulplijnenAlle hulplijnen verwijderen.

[Opmerking] Opmerking

Een ander gebruik van de Hulplijnen is bij de AfbeeldingOpdelen met gebruik van hulplijnen uitbreiding; deze kan de hulplijnen gebruiken om de afbeelding in een verzameling deel-afbeeldingen te splitsen.