12.8. Kulmien pyöristys

12.8.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.276. Esimerkki Kulmien pyöristys suodattimelle

Esimerkki ”Kulmien pyöristys” suodattimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Kulmien pyöristys” suodattimelle

Kulmien pyöristys käytettynä


Tämä suodatin pyöristää kuvan kulmat. Vaihtoehtoisesti se lisää pudotusvarjon ja taustakerroksen.

Tämä suodatin toimii RGB- ja harmaasävyisillä kuvilla, joissa on vain yksi kerros. Se luo kopion kuvasta tai voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös alkuperäisessä kuvassa. Se käyttää tämänhetkistä taustanväriä luodakseen taustakerroksen.

12.8.2. Aktivoi suodatin

Tämä suodatin löytyy valikosta SuotimetKoristeKulmien pyöristys….

12.8.3. Asetukset

Kuva 17.277. Kulmien pyöristys asetukset

”Kulmien pyöristys” asetukset

Reunuksen säde

Kulmien pyöristys tapahtuu valitsemalla ympyrän neljännes aivan reunussta ja poistamalla alue jota tämä valinta ei kata. Reunuksen säde on muodostavan ympyrän säde.

Alla olevissa esimerkeissä suodatinta käytettiin 100x100 pikselin kuvaan, vaihtelevalla reunusn säteellä. Säteellä = 50, kaikki neljä neljännestä muodostavat ympyrän halkaisijalla = 100, joka sopii täsmälleen alkuperäisen kuvan ääriviivoihin. Isompi säde kuin 50 on mahdollista, mutta katso mitä tapahtuu...

Kuva 17.278. Reunuksen säde esimerkkejä

Reunuksen säde esimerkkejä

100x100 pikselin kuva, reunusn säde 15 (oletusarvo).

Reunuksen säde esimerkkejä

Reunuksen säde: 35.

Reunuksen säde esimerkkejä

Reunuksen säde: 50.

Reunuksen säde esimerkkejä

Reunuksen säde: 65. Auts!


Lisää pudotusvarjo

Kun tämä asetus on valittu, suodatin luo varjon kuvasi taakse, kuvan reunojen pyöristämisen jälkeen.

Varjon X/Y siirtymä

X ja Y siirtymä määrittää mihin varjo asetetaan kuvaan nähden. Siirtymää mitataan pikseleinä. Korkeat arvot saavat varjon näyttämään kuin se olisi kaukana ja matalat arvot kuin se olisi lähempänä kuvaa.

Kuva 17.279. Varjon siirtymä esimerkit

Varjon siirtymä esimerkit

Varjon X siirtymä: 8, Y siirtymä: 8 (oletusarvo).

Varjon siirtymä esimerkit

Varjon X siirtymä: 16, Y siirtymä: 4.


Huomaa että varjon siirtymät ja sumennuksen säde ovat rajoittuvat taustan alueeseen.

Sumennuksen säde

Kun Lisää pudotusvarjo on valittuna, voit valita sumennuksen säteen, jota Pudotusvarjo suodatin käyttää. Kuvaa suurennetaan kumpaankin suuntaan, riippuen sumennuksen säteestä ja varjon siirtymistä.

Lisää tausta

Kun valitset tämän asetuksen (oletusarvoisesti valittuna), suodatin lisää taustakerroksen olemassa olevan kerroksen alle, sen hetkisen taustan värillä. Uuden kerroksen koko riippuu sumennuksen säteestä ja varjojen siirtymistä.

Työskentele kopiolla

Valittuna suodatin avaa uuden ikkunan, jossa on kopio kuvasta suodatin käytettynä. Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.