3.26. Yksiköt

Yksiköt komento esittää valintaikkunan, joka näyttää informaatiota mittayksiköistä, joita GIMP käyttää tällä hetkellä. Voit myös luoda uusia yksiköitä, joita GIMP voi käyttää useissa tilanteissa.

3.26.1. Aktivoi komento

Löydät tämän komennon kuvan valikkopalkista muokkaayksiköt.

3.26.2. Kuvaus yksikköeditori ikkunasta

Kuva 16.28. Yksikköeditori ikkuna

”Yksikköeditori” ikkuna

Kuvio yllä näyttää yksikköeditori ikkunan. Lista näyttää mittayksiköt, jotka ovat tämänhetkisesti määritettyinä. Voit napsauttaa uusi näppäintä tai kahdenna näppäintä luodaksesi uuden mittayksikön, kuten kuvattu alhaalla.

Kuvaus listaelementeistä

  • Tallennettu: jos tämä sarake on raksitettuna, yksikön määritelmä tallennetaan kun GIMP sulkeutuu. Jotkut yksikö ovat aina mukana, vaikka niitä ei olisi raksitettu. Nämä on korostettu listalla.

  • Tunniste: rivi, jota GIMP käyttää tunnistaakseen yksiköt sen konfigurointitiedostosta.

  • Kerroin: Kuinka monta yksikköä muodostaa tuuman.

  • Numeroa: Tämä kenttä on vinkki numeronsyöttö kentille. Se spesifioi kuinka monta desimaalia syöttökentän tulisi tarjota saadakseen suurin piirtein saman tarkkuuden kuin tuuma syöttökenttä kahdella desimaalilla.

  • Symboli: Yksikön symboli, jos sillä on yksi (kuten " tuumille). Yksikön lyhennetä käytetään jos sillä ei ole symbolia.

  • Lyhenne: Yksikön lyhenne (kutencm senttimetrille).

  • Yksikkömuoto: Yksikön yksikkömuoto, jota GIMP voi käyttää esittääkseen ilmoituksia yksiköstä.

  • Monikkomuoto: yksikön monikkomuoto, jota GIMP voi käyttää näyttääkseen ilmoituksia yksiköstä.

3.26.3. Lisää uusi yksikkö

Kuva 16.29. Uusi yksikkö ikkuna

”Uusi yksikkö” ikkuna

Lisätään uusi yksikkö wilbers


Näytä yllä näytetty valintaikkuna napsauttamalla joko uusi näppäintä tai kahdenna näppäintä yksikköeditori valintaikkunassa. Valintaikkunan syöttökentät on kuvattu alla.

Jos napsauta uusi näppäintä, useimmat syöttökentät ovat tyhjiä. Jos napsautat kahdenna näppäintä, aluksi esitetyt arvot valintaikkunan syöttökentissä ovat yksikön arvoja, jotka olet tällä hetkellä valinnut Yksikkö Editori valintaikunnassa. Voit muokata arvoja luodaksesi uuden yksikön.