Nimi

Näytä — Näppäinohjeet näytä valikolle

Näytä

Ikkuna

F10

Päävalikko

Shift + F10, right click

Pudotusvalikko

F11

Kokoruutu

Tab

Toggle the visibility of toolbox and dialogs docks

Shift + Q

Pikamaski

Ctrl + T

Toggle selection outline visibility

Ctrl + W

Sulje näkymä

Shift + J

Center image in window

Shift + Ctrl + J

Fit image in window

[Huomaa] Huomaa

Valikot voidaan aktivoida myös Alt näppäimellä ja kirjaimella, joka on painotettu valikon nimessä.

Zoomaus

+

Pienennä

-

Suurenna

1

Zoomaa 1:1

Ctrl + J

Pienennä ikkuna

[Huomaa] Huomaa

Tämä muuntaa kuvaikkunan näyttökuvan kokoiseksi

Ctrl+ mouse wheel

Zoomaus

Flip and Rotate (0°)

!

Reset Flip and Rotate

Scrolling (panning)

arrows

Scroll canvas

middle button drag

Scroll canvas

mouse wheel

Scroll canvas vertically

Shift + mouse wheel

Scroll canvas horizontally

[Huomaa] Huomaa

Scrolling by keys is accelerated, i.e. it speeds up when you press Shift+arrows, or jumps to the borders with Ctrl+arrows.

Viivaimet ja Apulinjat

Mouse drag

Drag off the horizontal or vertical ruler to create a new guide line. Drag a line onto the ruler to delete it.

Ctrl + hiiren raahaus

Raahaa näytepiste pois viivaimista

Shift + Ctrl + R

Viivaimet

Shift + Ctrl + T

Apulinjat