Nimi

Taso — Näppäinohjeet taso valikolle

Tasot

Shift + Ctrl + N

New layer

Shift + Ctrl + D

Duplicate layer

Page Up

Valitse edellinen taso

Page Down

Valitse seuraava taso

Koti

Valitse ylin taso

Loppuun (End)

Valitse alin taso

Ctrl + M

Yhdistä näkyvät tasot

Ctrl + H

Ankkuroi taso

Shift + Ctrl + N

Transform, Offset: shift the pixels in the layer