7.3. HSV-kohina

7.3.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.152. Esimerkki HSV-kohina suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”HSV-kohina” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”HSV-kohina” suotimen lisäämisestä

HSV-kohina suodin lisätty


HSV-kohinasuodin luo kohinaa aktiiviseen kerrokseen tai valintaan käyttämällä sävyä, kylläisyyttä, arvon (luminanssi) värimallia.

7.3.2. Käynnistä suodin

Löydät tämän suotimen SuotimetKohinaHSV-kohina….

7.3.3. Asetukset

Kuva 17.153. HSV-kohina suotimen asetukset

”HSV-kohina” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Dulling

This slider (1 -8) controls how much the new pixel color value is allowed to be applied compared to the existing color. A low dulling will give an important hue variation. A high dulling will give a weak variation.

Sävy

Tämä liukusäädin muuttaa pikselien väriä satunnaisessa kuviossa. Se valitsee kasvavan saatavilla olevan värialueen HSV-väriympyrässä alkaen alkuperäisestä pikseliväristä.

Kylläisyys

Tämä liukusäädin kasvattaa hajallaan olevien pikselien kylläisyyttä.

Arvo

Tämä liukusäädin kasvattaa hajallaan olevien pikselien kirkkautta.

Satunnainen siemen

You can change the seed for randomness.