8.2. Gaussien erotus

8.2.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.164. Esimerkki Gaussien erotus suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”Gaussien erotus” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Gaussien erotus” suotimen lisäämisestä

Filter Difference of Gaussians applied with radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.


Tämä suodin havaitsee reunat käyttäen niin sanottua Gaussien erotus algoritmia, joka toimii suorittaen kahta eri Gauss-sumennusta kuvaan eri sumennuksen säteillä ja poistaen ne saadakseen tuloksen. Täytä algoritmia käytetään laajalti keinotekoisessa näkökyvyssä (mahdollisesti myös biologisessa näkökyvyssä!) ja se on suhteellisen nopea, koska Gauss-sumennuksia voidaan suorittaa todella tehokkailla menetelmillä. Tärkeimmät parametrit ovat sumennuksen säteet kahdelle Gauss-sumennukselle. On ehkä helpointa asettaa ne käyttäen esikatselua, mutta voi auttaa tietäen, että pienemmän säteen kasvattamisella on tapana tuottaa paksumman näköisiä reunoja ja isomman säteen vähentämisellä on tapana kasvattaa kynnystä tunnistaa jokin reunaksi. Useimmissa tapauksissa saa paremmat tulokset, jos Säde 2 on pienempi kuin Säde 1, mutta mikään ei estä sinua kääntämään niitä ja tilanteissa, joissa sinulla on vaalea kuvio tummalla taustalla, voi kääntäminen parantaa tuloksia.

8.2.2. Suotimen käynnistäminen

Löydät tämän suotimen SuotimetReunanhavaitsijaGaussien erotus….

8.2.3. Asetukset

Kuva 17.165. Gaussien erot-suotimen asetukset

Gaussien erot-suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Radius 1, Radius 2

Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to produce something that looks like a sketch, in most cases setting Radius 2 smaller than Radius 1 will give better results.