8.46. Info alivalikko

Tämä komento johtaa seuraavaan alivalikkoon

Kuva 16.226. Info alivalikko

”Info” alivalikko