2.11. Βελτιώσεις χρηστικότητας

Κατά την εργασία με ενεργούς χρήστες, απαλλαχτήκαμε από μεικά προβλήματα χρηστικότητας. Ιδού απλώς μερικές από αυτές τις αλλαγές:

Υπάρχει πολύ για να βελτιωθεί ώστε το GIMP να ταιριάζει καλύτερα για επαγγελματικές ροές εργασίας. Ως συνήθως, καλωσορίζουμε δημιουργικές συζητήσεις και πρόσφατα δημιουργήθηκε μια λίστα αλληλογραφίας για συζητήσεις σχετικές με το θέμα της βελτίωσης της χρηστικότητας του GIMP. Αυτό είναι νια μακροπρόθεσμη διεργασία βελτίωσης, που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο από τις τοπικές αλλαγές και τα γνωρίσματα.

Συντελεστές: Michael Natterer, Daniel Sabo, Benoit Touchette, Massimo Valentini, Jehan Pagès…