2.7. Νέα και βελτιωμένα εργαλεία

2.7.1. Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Το νέο εργαλείο ενοποιημένου μετασχηματισμού (Shift+L) απλοποιεί τη δημιουργία πολλαπλών μετασχηματισμών, όπως κλιμάκωση, περιστροφή και διόρθωση προοπτικής σε ένα βήμα. Η σχεδίαση βασίζεται σε μια λειτουργική προδιαγραφή που γράφτηκε από τον πρώην ειδικό UX Peter Sikking.

Συντελεστές: Mikael Magnusson, Michael Natterer…

2.7.2. Μετασχηματισμός στρέβλωσης

Το νέο εργαλείο μετασχηματισμού στρέβλωσης (W) επιτρέπει την εκτέλεση τοπικοποιημένων μετασχηματισμών όπως αύξηση ή μετατόπιση εικονοστοιχείων με απαλό πινέλο και υποστήριξη αναίρεσης. Τέτοια εργαλεία χρησιμοποιούνται συνήθως στη φωτογραφία μόδας για επεξεργασία.

Ως τέτοιο, το νέο εργαλείο αποσύρει το παλιό φίλτρο iWarp που ήταν καινοτόμο την εποχή της αρχής του (και πριν το φίλτρο του Photoshop Υγροποίηση), αλλά ήταν τελικά δυσκίνητο στη χρήση του. Το εργαλείο μετασχηματισμού στρέβλωσης εμφανίζει επίσης μια κατάσταση σβήστρας για επιλεκτική αφαίρεση αλλαγών, που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμο στο φίλτρο iWarp.

Συντελεστές: Michael Muré, Michael Natterer, Jonathan Tait…

2.7.3. Μετασχηματισμός λαβής

Το νέο εργαλείο μετασχηματισμού λαβής (Shift+L) δίνει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εφαρμογή κλιμάκωσης, περιστροφής και διόρθωσης προοπτικής χρησιμοποιώντας λαβές που τοποθετούνται στον καμβά. Τα άτομα που επεξεργαζόντουσαν τις επιφάνειες επαφής ίσως βρουν αυτό το εργαλείο ιδιαίτερα εύκολο στο πιάσιμο.

Συντελεστές: Johannes Matschke, Michael Natterer, Ell…

2.7.4. Το εργαλείο ανάμειξης γίνεται εργαλείο διαβάθμισης και επεξεργάζεται στον καμβά

Το εργαλείο ανάμειξης μετονομάστηκε σε εργαλείο διαβάθμισης και άλλαξε την προεπιλεγμένη συντόμευσή του σε G. Αλλά αυτό είναι λίγο συγκρίνοντας με το τι μπορεί να κάνει το εργαλείο και αυτό είναι πολύ.

Το νέο εργαλείο καταργεί τον παλιό διάλογο επεξεργαστή διαβάθμισης. Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαγράψετε χρωματικές στάσεις, να τις επιλέξετε και να τις μετατοπίσετε, να αποδώσετε χρώματα σε χρωματικές στάσεις, να αλλάξετε την ανάμειξη και τον χρωματισμό για τμήματα μεταξύ χρωματικών στάσεων και να δημιουργήσετε νέες χρωματικές στάσεις από τα μέσα ακριβώς στον καμβά.

Όλες οι διαθέσιμες διαβαθμίσεις είναι από προεπιλογή επίσης "επεξεργάσιμες". Αυτό σημαίνει ότι όταν προσπαθείτε να αλλάξετε μια υφιστάμενη διαβάθμιση από έναν φάκελο του συστήματος, το GIMP θα δημιουργήσει ένα αντίγραφό του, που λέγεται προσαρμοσμένη διαβάθμιση και θα το κρατήσει κατά τις συνόδους. Εκτός, φυσικά, και επεξεργάζεστε μια άλλη διαβάθμιση του 'συστήματος', οπότε θα γίνει η νέα προσαρμοσμένη διαβάθμιση.

Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γενική υλοποίησή του αργότερα για πινέλα και άλλους τύπους πόρων.

Συντελεστές: Michael Henning, Michael Natterer, Ell, Øyvind Kolås…

2.7.5. Καλύτερα εργαλεία επιλογής

Το εργαλείο επιλογής προσκηνίουμπορεί τελικά να επιλέξει υποεικονοστοιχεία σε σύνθετες περιπτώσεις όπως σε strays των μαλλιών σε παρασκήνιο με υφή.

Τα εργαλεία επιλογής κατά χρώμα και ασαφούς επιλογής έχουν τώρα μια επιλογή μάσκας σχεδίασης για να εμφανίζουν μελλοντική περιοχή επιλογής με γέμισμα ματζέντα και το δεύτερο εργαλείο έχει επίσης μια επιλογή διαγώνιων γειτόνων για την επιλογή διαγώνιων γειτονικών εικονοστοιχείων.

Για το εργαλείο ελεύθερης επιλογής, το κλείσιμο πολυγωνικής/ελεύθερης επιλογής τώρα δεν επιβεβαιώνει αυτόματα την επιλογή. Αντί για αυτό μπορείτε να αλλάξετε λίγο τις θέσεις των κόμβων (όπου γίνεται), να πατήσετε έπειτα εισαγωγή (Enter), να διπλοπατήσετε μες την επιλογή, ή να αλλάξετε σε ένα άλλο εργαλείο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Το εργαλείο έξυπνου ψαλιδιού επιτρέπει τελικά την αφαίρεση του τελευταίου προστιθέμενου τμήματος με το πλήκτρο οπισθοδιαγραφής και το GIMP τώρα ελέγχει, εάν το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι είναι ξεχωριστά πριν το κλείσιμο της καμπύλης.

Συντελεστές: Michael Natterer, Jan Rüegg, Daniel Sabo, Ell…

2.7.6. Εργαλεία χρώματος

Όλα τα εργαλεία χρώματος έχουν refactored για να γίνουν φίλτρα με βάση το GEGL, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα αργότερα όταν θα εισαχθεί η μη καταστροφική επεξεργασία. Συνεπώς, το υπομενού Χρώμα στο μενού Εργαλεία έχει αφαιρεθεί και περισσότερα από αυτά τα φίλτρα δεν είναι πια διαθέσιμα στην εργαλειοθήκη.

Συντελεστές: Michael Natterer…

2.7.7. Το εργαλείο κειμένου υποστηρίζει CJK και περισσότερα συστήματα γραφής

Το εργαλείο κειμένου υποστηρίζει τώρα πλήρως τις προχωρημένες μεθόδους εισαγωγής για CJK και άλλες μη δυτικές γλώσσες. Το κείμενο προεπεξεργασίας εμφανίζεται τώρα όπως αναμένεται, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα και τη μηχανή μεθόδου εισαγωγής (IME). Πολλά σφάλματα και καταρρεύσεις σχετικά με τη μέθοδο εισαγωγής έχουν επίσης διορθωθεί.

Συντελεστές: Jehan Pagès…

2.7.8. Πειραματικά εργαλεία

Δύο νέα εργαλεία ήταν ημιτελή για να συμπεριληφθούν από προεπιλογή στο GIMP 2.10, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι πολύ πειραματικά και πιθανόν να έχετε προβλήματα (μέχρι και κατάρρευση του GIMP). Αναφέρονται μόνο, επειδή χρειαζόμαστε συντελεστές για να μπουν σε κατάσταση έκδοσης.

Το εργαλείο παραμόρφωσης Ν-σημείων εισάγει το είδος της εξομάλυνσης, έτσι ώστε τα φυσικά αντικείμενα να έχουν όσο το δυνατό πιο μικρή δυσκαμψία στρέβλωσης.

Το εργαλείο κλωνοποίησης χωρίς ραφή αποσκοπεί στην απλοποίηση της δημιουργίας συνθέσεων με στρώσεις. Τυπικά, όταν επικολλάτε μια εικόνα σε μια άλλη, υπάρχουν όλα τα είδη των ασυμφωνιών: θερμοκρασία χρώματος, φωτεινότητα κλπ. Αυτό το νέο πειραματικό εργαλείο προσπαθεί να προσαρμόσει διάφορες ιδιότητες της επικολλημένης εικόνας ως προς το παρασκήνιό της.

Για να ενεργοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε πρώτα τη σελίδα Playground του διαλόγου Προτιμήσεις. Κάντε το εκτελώντας το GIMP με έναν διακόπτη --show-playground (για τα Windows, μπορεί να θελήσετε να διορθώσετε τη διαδρομή προς το GIMP στις ιδιότητες συντόμευσης αντίστοιχα). Έπειτα, χρειάζεται να μεταβείτε στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΧώρος παιχνιδιού και να ενεργοποιήστε τις αντίστοιχες επιλογές, έτσι ώστε τα εργαλεία να εμφανιστούν στην εργαλειοθήκη.

Χρειάζεται να ξανατονιστεί ότι θα πρέπει να το κάνετε μόνο εάν είσαστε πολύ περίεργος, ή (πράγμα που το ελπίζουμε) εάν σκοπεύετε να μας βοηθήσετε να το διορθώσουμε.

Συντελεστές: Marek Dvoroznak, Barak Itkin, Jehan Pagès, Michael Natterer…