2.17. Οδικός χάρτης και τι ακολουθεί

Συντηρούμε έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης του GIMP που περιγράφει τη σειρά των γνωρισμάτων προς υλοποίηση με βάση τις προτεραιότητες.

Η επόμενη μεγάλη ενημέρωση θα είναι το v3.0 που θα χαρακτηρίζεται από τη θύρα GTK+3 και πολλές εσωτερικές αλλαγές. Για τους χρήστες, αυτό θα σημαίνει κυρίως: ενημερωμένη διεπαφή χρήστη, καλύτερη υποστήριξη για γραφικές ταμπλέτες, καλύτερη υποστήριξη για οθόνες HiDPI, καλύτερη υποστήριξη για το Wayland στο Linux.

Ανοίγουμε επίσης τη σειρά 2.10.x για νέα γνωρίσματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε για σημαντικές βελτιώσεις για χρόνια πια: κάθε νέο γνώρισμα μπορεί να εισαχθεί από την πίσω πόρτα σε μια έκδοση του 2.10.x εφόσον ο κώδικάς του δεν είναι τόσο παρεμβατικός που να καθιστά δύσκολη τη συντήρησή του.

Όλα τα νέα γνωρίσματα από το 2.10.x θα είναι και τμήματα του 3.0, επίσης.