2.13. Προβολή, επεξεργασία και διατήρηση μεταδεδομένων

Το GIMP έρχεται τώρα με πρόσθετα προβολής και επεξεργασίας μεταδεδομένων Exif, XMP, IPTC, GPS και DICOM. Είναι διαθέσιμα μέσω του υπομενού ΕικόναΜεταδεδομένα.

Το GIMP θα διατηρεί επίσης τα υφιστάμενα μεταδεδομένα σε αρχεία TIFF, PNG, JPEG και WebP. Κάθε πρόσθετο έχει αντίστοιχες επιλογές κατά την εξαγωγή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξαγωγής των μεταδεδομένων.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν τώρα να ορίσουν προεπιλογές για διατήρηση ή μη διατήρηση μονομιάς των μεταδεδομένων σε όλες τις μορφές προσθέτων που επηρεάζουν το αρχείο ανάλογα με το εάν θέλουν πλήρη ιδιωτικότητα ή εάν κάνουν πολύ φωτογραφία μικροαποθήκευσης (microstock). Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα Εισαγωγή & εξαγωγή εικόνας στις Προτιμήσεις.

Συντελεστές: Benoit Touchette, Michael Natterer, Jehan Pagès…