2.3. Ροή εργασίας γραμμικού χρωματικού χώρου

Ένα άλλο πλεονέκτημα χρήσης του GEGL είναι η δυνατότητα εργασίας σε εικόνες με χρωματικό χώρο γραμμικού RGB που αντιπαραβάλλεται με τον χρωματικό χώρο γάμμα διορθωμένου (διαισθητικού) RGB.

Ιδού η σύνοψη:

Συντελεστές: Michael Natterer, Øyvind Kolås, Ell…