2.5. Στρώσεις και μάσκες

Το GIMP τώρα έρχεται με δύο ομάδες καταστάσεων ανάμειξης: παλιά (διαισθητική, κυρίως για να φαίνονται τα παλιά αρχεία XCF ακριβώς όπως πριν) και προεπιλογή (κυρίως γραμμική).

Νέες καταστάσεις ανάμειξης είναι:

Οι στρώσεις, τα μονοπάτια και τα κανάλια μπορούν να έχουν χρωματικές ετικέτες για να βελτιώσουν την οργάνωση του έργου. Αυτό θα είναι πιο χρήσιμο όταν προσθέσουμε επιλογή πολλαπλής στρώσης αργότερα.

Οι επιλογές σύνθεσης για στρώσεις εκτίθενται στους χρήστες τώρα και όλες οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τη στρώση διατίθενται στον διάλογο Γνωρίσματα στρώσης.

Επιπλέον, εάν χρειάζεστε πάντα άλφα στις στρώσεις σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία του καναλιού άλφα στις εισαγόμενες εικόνες κατά το άνοιγμά τους. Δείτε τη σελίδα ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΕισαγωγή & εξαγωγή εικόνας για αυτό και περισσότερες πολιτικές.

Οι ομάδες στρώσεων μπορούν να έχουν μάσκες: