2.6. Περισσότερη χρήση για CIE LAB και CIE LCH

Με το GIMP 2.10, εισάγεται ένας αριθμός γνωρισμάτων που διευκολύνουν τους χρωματικούς χώρους CIE LAB και CIE LCH:

Συντελεστές: Michael Natterer, Elle Stone, Ell…